Các sự cố thiên tạo từ 2012 đến 2030

Viết bởi admin

Các Đấng Sáng Tạo cho biết những sự cố Thiên tạo hay những chu kỳ cốt tử sẽ diễn ra vào giai đoạn 2012-2030. Một trong những bí ẩn đã được hé lộ có vẻ khó tin: con người trên Trái đất nói riêng và Vũ trụ chúng ta nói chung chính là các sản phẩm thực nghiệm của Đấng Sáng Tạo. Sự thể thế nào sẽ biết rõ sau mấy năm nữa…

Các sự cố thiên tạo từ 2012 đến 2030

Mấy năm trước, trong thời gian tôi thiền định bắt đầu có sự viếng thăm của những sinh thể ánh sáng thuần khiết rất lớn với màu trắng-lam nhạt. Họ không có hình người, họ giống những ngôi sao hay quả cầu ánh sáng. Họ chính là các Đấng Sáng Tạo. Họ cho biết rằng, họ tới Trái đất chỉ vào thời kỳ chuyển tiếp trước những chu kỳ vũ trụ cốt tử. Trong những thông điệp của mình, họ đưa ra những chi tiết cụ thể liên quan đến các chu kỳ - bao giờ các chu kỳ xảy ra, xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra. Các Đấng Sáng Tạo tuyên bố: mục đích của thông tin này là trợ giúp nhân loại chuẩn bị cho thời gian đang sắp tới gần. Xuất phát từ những điều mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình và những thay đổi diễn ra bên trong ta, rõ ràng là nhân loại đang ở trong thời kỳ mà các vị đó tiên đoán.

Chu kỳ đầu tiên từ những chu kỳ cốt tử, được bàn luận trong các thông điệp này, đã được ghi nhận trong lịch của người Maya và những nơi khác. Đây chính là sự thẳng hàng tiến động vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 - sự cố hai cực Trái đất và tâm Thiên hà cùng nằm trên một đường thẳng. Nhưng như sau này sẽ được bàn luận chi tiết, tồn tại chu kỳ lớn hơn, có ảnh hưởng không những đến hành tinh chúng ta mà còn cả Hệ mặt trời nữa.

Độc giả hãy lưu ý: các Đấng Sáng Tạo lấy làm tiếc về điều là các ngôn ngữ Trái đất chúng ta đặc biệt không thích hợp khi mô tả những quan điểm phân đoạn hồn, các tổ hợp nhóm hồn, các tuyến thời gian phải chọn v.v… có mặt trong các thông điệp. Trong khi đó, một số ý tưởng có thể được tìm thấy trong tạp chí về vật lý lượng tử và trong những học thuyết của các trường phái huyền bí mà một người bình thường khó nắm bắt phần lớn các quan điểm từ chúng. Vì vậy, có những ý tưởng ở đây được lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần được trỏ đến một khía cạnh khác.

Chúng ta là những con người thực chất bị mù trước phần lớn Sự Sáng Tạo hùng vĩ mà ta đang sống trong đó. Chúng ta chỉ thể hiện một phần nhỏ tiềm năng của mình. Các thông điệp ở đây theo đuổi hai mục đích: (1) giáo hoá trí tuệ trong lĩnh vực những thay đổi diễn ra trên hành tinh chúng ta và trong nhân loại; (2) trợ giúp hiện thực hoá phần lớn tiềm năng sâu rộng của chúng ta.

Các Đấng Sáng Tạo là nhóm những sinh thể từ bình diện được gọi là chiều thứ 12. Chiều thứ 12 - một môi trường sáng tạo khổng lồ, tồn tại cao hơn rất nhiều những điều mà con người bình thường có thể nắm bắt được. Các Đấng Sáng Tạo thuộc kênh này là những quả cầu ánh sáng đồ sộ với màu trắng-lam nhạt, một số vị dần dần hạ xuống bầu khí quyển Trái đất để chuyển thông tin và giáo hoá nhân loại. Chính các vị đó đã tự mô tả tỷ mỷ về mình.              

Để các Đấng Sáng Tạo nói chung có thể giao tiếp với người Trái đất, họ buộc phải hạ thấp một phần rung động của mình từ cái được gọi là mức mật độ thứ 12 (nói gọn là mật độ hay mức 12) xuống mật độ 7 trước khi cố gắng chất tải thông tin vào trí tuệ cao cấp của tôi.

Để chất tải các ý tưởng vào trí tuệ siêu ý thức của sinh thể người, các Đấng Sáng Tạo sử dụng cách truyền tin “thần giao cách cảm”. Các vị kể lại: với mục đích giao tiếp bằng cách này, họ hạ thấp rung động phần nhỏ của mình. Đầu tiên thông tin chảy vào trí tuệ cao hơn, sau đó được giải mã và được dịch thành ngôn ngữ Trái đất để các trí tuệ ý thức của con người hiểu được.

Các Đấng Sáng Tạo thường nhắc độc giả rằng, đó không phải là một quá trình dễ dàng. Rất khó lý giải những ý tưởng và những quan điểm được thể hiện thông qua vốn từ giới hạn của các ngôn ngữ Trái đất. Nhưng phần lớn nội dung thông tin có thể được lĩnh hội ở mức năng lượng ngay cả khi trí tuệ khó hiểu. Qua đọc các thông điệp này, hãy chú ý đến mức năng lượng của thân thể mình và hãy nhận xét, những ấn tượng gì tiếp nhận được “ngoài các dòng”. Dưới đây là phần tự giới thiệu của các Đấng Sáng Tạo.

Xin chào! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúng ta hãy bắt đầu làm quen. Chúng tôi là những sinh thể mà người Trái đất gọi là Thần Tạo Hoá. Chỉ một phần nhỏ năng lượng của chúng tôi đi tới qua kênh này. Chúng tôi chiếu một cách khó khăn vào thế giới Trái đất chỉ một phần rất bé của bản thân. Vì vậy, chúng tôi ưa thích thực hiện điều đó bằng phương pháp truyền dẫn “thần giao cách cảm”. Chính nhờ phương pháp này mà phần lớn năng lượng của chúng tôi được “chất tải” vào những trí tuệ cao hơn thuộc các kênh khác nhau.

Người Trái đất khó hiểu sự cảm nhận thời gian của chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi đang xuất hiện trên tần số rất gần với thời gian thực, vì vậy ở chúng tôi có những thông điệp quan trọng cho loài người. Trong một dạng thức như vậy, chúng tôi chỉ tới đây vào cuối hoặc đầu mỗi chu kỳ vĩ đại trên Trái đất. Người Trái đất có thể biết điều sau đây: mỗi lần chúng tôi thăm các thực nghiệm của mình là để xem công việc đang tiến triển như thế nào. Vũ trụ này chính là một thực nghiệm!

Bây giờ, người Trái đất có thể phản ứng lại điều đó và tuyên bố: “Tôi là một sinh thể độc lập, được tạo ra theo hình thể tương tự của Chúa Trời. Tôi không phải là một thực nghiệm”.

Chúng tôi hiểu phản ứng của người Trái đất. Nhưng tuy thế, Vũ trụ cục bộ cụ thể này mà chúng tôi đang theo dõi cùng với những nhóm Thần Tạo Hoá khác chỉ là một thực nghiệm lớn hơn mà thôi. Có thể nói thế này: Thượng Đế Tính là người lãnh đạo thực nghiệm. Tất cả các thứ còn lại giống như trường đại học – tạo ra các hội đồng những người quan sát để theo dõi công việc khoa học và nghiên cứu, được tiến hành bởi các nhà hoá học trong phòng thí nghiệm. Trường đại học cấp kinh phí cho nhà khoa học. Nhưng trường đại học ít khi mặt đối mặt với công việc của mình; nói một cách ẩn dụ và có thể cũng đúng thực chất: có ai đó luôn đứng cạnh nhà khoa học.

Vì vậy, trong ý nghĩa khi Thượng Đế Tính phó thác cho chúng tôi sáng tạo ra hình dạng loài người thì chúng tôi đã rất cố gắng, mặc dù đến một mức độ nào đó đã tác động bằng phương pháp “thử và sai”. Đây là một dự án khá hãnh diện. Chúng tôi hiểu rõ Vũ trụ đang được mở rộng và lan truyền như thế nào, nó tái hiện bản thân nhờ hình thức và khuôn mẫu ra sao. Chúng tôi hiểu một cách cặn kẽ nhất các định luật vạn năng và các nguyên lý vạn năng. Tuy thế chúng tôi biết rằng, chúng tôi sẽ đụng chạm với vấn đề sáng tạo cấu trúc nguyên tử để trong một cơ thể nó tổ hợp được kết cấu vũ trụ của ý chí tự do và kết cấu vũ trụ của sự tiền định. Chúng tôi đã hướng tới sáng tạo hình thể sống, nói chính xác hơn là cấu trúc sáng tạo với khả năng có các cơ chế cảm giác (thân thể), để sao cho có sự tiếp cận ảo tới tất cả 12 mức của Sự Sáng Tạo.

Vai trò hiện nay của chúng tôi là tới các hành tinh vào cuối những chu kỳ vũ trụ hoặc cuối những sự cố tuần hoàn cốt tử, mục đích là “thu dọn mùa màng” hoặc “nâng cấp tâm linh”. Lý trí của chúng tôi có khả năng giúp đỡ các hồn tiến hoá với mong muốn trải qua quá trình nâng cấp.

Đối với chúng tôi, đây là cuộc viễn du khá khó khăn bởi vì hoàn toàn không tương hợp với những dao động của người Trái đất. Điều này có nghĩa là: rất ít hồn của người Trái đất đã đạt đến ý thức của mật độ 5, trong khi chúng tôi thuộc mật độ 12.

Các sự cố xảy ra trong vòng 30 năm tới sẽ gây nên sự ảnh hưởng to lớn lên tất cả những dạng sống đang cư trú trên Trái đất. Trong các thông điệp của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến những chi tiết của nhiều thay đổi và diễn giải điều đó từ một số viễn cảnh, để người Trái đất có thể hiểu tốt hơn những gì xảy ra. Chúng tôi bắt đầu từ viễn cảnh Đấng Sáng Tạo.

Sự nén đặc hồn diễn ra ở dạng phân chia hay phân đoạn, tuỳ thuộc vào điều là hồn được tạo thành như thế nào. Sự phân chia hồn – đây là quá trình mà trong đó từ một siêu hồn xuất hiện các hồn cá nhân. Quá trình này diễn ra trong những mật độ khác nhau, nhưng thường ở mức 8, để từ đó chuyển sang mức 7. Có nghĩa là, siêu hồn gửi các khía cạnh cá nhân của mình – các hồn thuộc mật độ 7 – để thăm dò các bình diện hay các môi trường sống thuộc chiều thứ 7.

Thông thường, siêu hồn thuộc mật độ 8 sinh ra 12 mảnh con cá nhân, chúng sẽ trở thành các hồn thuộc mật độ 7. Tuy vậy, tại mật độ 8 và ở các mật độ khác của vũ trụ vẫn có những ngoại lệ. Một số siêu hồn chỉ được phân chia thành 6, 4, 3 hoặc 2 mảnh con, nhưng cấu hình phổ biến nhất là 12 mảnh con từ một siêu hồn. Mỗi một mảnh con khi được sinh ra không ngừng liên lạc với siêu hồn và qua đó với cả Chúa Trời. Mỗi mảnh con của siêu hồn – một sinh thể tự chủ hoàn chỉnh và nguyên vẹn, cũng giống như một tế bào sau khi phân chia sẽ trở thành những tế bào hoàn chỉnh và nguyên vẹn.

Thường thì các hồn xuất hiện từ Thượng Đế Tính bằng những sóng khác nhau. Vào lúc khởi đầu Sự Sáng Tạo, một số hồn đi ngay vào mật độ 12, nhưng phần lớn các hồn thoạt đầu đã thăm dò tính cá nhân tại mật độ 7. Thực chất, quá trình phân chia hay phân nhánh hồn đã diễn ra hầu như đồng thời từ mức 12 đến mức 7. Vì vậy, chúng tôi có thể nói rằng, người Trái đất đã xuất hiện trực tiếp từ Thượng Đế Tính như những sinh thể thuộc mật độ 7 (các hồn cá nhân). Đến bao giờ người Trái đất tăng rung động đến mức 7 và bắt đầu đi theo đường xoắn ốc tiến hoá (từ mật độ 7 đến mật độ 12), thì họ sẽ thăm dò mức tâm linh của siêu hồn, bậc thầy siêu hồn và Chúa Trời giống như đã từng thăm dò các vị đó khi lần đầu tiên ra khỏi Thượng Đế Tính.

Trước khi chúng tôi bắt đầu bàn luận đến những điều Chúa Trời cho phép, quan trọng là nhắc lại sự tương tự sau đây. Trên Trái đất tồn tại quan điểm sai lầm về vấn đề các hồn đạt đến Sự Thống Nhất với Chúa Trời ra sao. Cần phải khẳng định rằng, tất cả chúng ta đều là Một với Chúa Trời, không phụ thuộc vào mức rung động của mình. Không thể không là Một với Chúa Trời, bởi vì Chúa Trời là tất cả, còn chúng ta – một phần của cái tất cả. Ý tưởng sau đây là không đúng: các hồn ngày càng được nâng cao theo mức rung động để cuối cùng hoà nhập với Chúa Trời. Sự tương tự tốt nhất để lý giải quá trình này chính là quá trình sinh ra con người. Người Trái đất xuất hiện từ trong bụng mẹ, rồi chậm chạp lớn lên và phát triển thành người lớn như bố mẹ mình. Rồi chính họ lại trở thành bố mẹ qua việc phổ biến nòi giống. Nhưng khi trở thành người lớn, thì đương nhiên là họ không ở trong bụng mẹ nữa.                     

Tồn tại khía cạnh của Chúa Trời mà tất cả vẫn còn được phát triển. Điều tương tự siêu hình và bóng bẩy cực kỳ đơn giản như sau. Trong quá trình thăm dò Sự Sáng Tạo của mình, Chúa Trời học tập nhờ phương pháp thử và sai, hành động hoặc phi hành động trong mối liên hệ với hồn. Để sửa “sai” trong dự án đầu tiên, các “hiệu chỉnh” được thực hiện theo chu kỳ ở dạng những điều Chúa Trời cho phép. Có thể nói rằng, những điều Chúa Trời cho phép là sự phản ứng của Chúa Trời lên những vấn đề đặc trưng cho các vũ trụ được ban tặng ý chí tự do.

Nhiều hồn khó chấp nhận luận điểm sau đây: trong sự hoàn thiện Đấng Sáng Tạo có những điều chưa hoàn thiện. Chính nhờ cách này mà hầu hết các hồn thăm dò Sự Sáng Tạo được thể hiện. Quan trọng là ra khỏi sự xét đoán và đơn thuần chấp nhận rằng, Sự Sáng Tạo có những điều chưa hoàn thiện. Hãy cho phép chúng tôi lợi dụng một ví dụ về chương trình dùng cho các máy tính của người Trái đất. Các vị biết rằng, để sửa chữa những vấn đề thuộc các phiên bản trước của chương trình thì cần phải đổi mới theo chu kỳ. Không thoá mạ các phiên bản đã có, các vị đơn thuần chấp nhận thực tế đổi mới hệ thống máy tính của mình.

Một sự tương tự thích hợp khác – những sửa đổi các hiến pháp để quản lý nhiều quốc gia riêng lẻ trên Trái đất. Tại một số dân tộc phát triển đã có những sửa đổi đối với các tài liệu ban đầu, chúng xuất hiện khi mà trong các luật lệ và các nguyên tắc đầu tiên phát sinh những vấn đề.

Trong sự sáng suốt và lòng trắc ẩn vô hạn của mình, Chúa Trời đã ban ra nhiều chỉ lệnh và tuyên bố để thay đổi những định luật và nguyên lý phổ quát hoặc chứa đựng những ngoại lệ. Dưới đây là những điều cơ bản mà Chúa Trời cho phép, chúng có vai trò quan trọng cho sự phát triển của nhân loại trên Trái đất. Danh sách những điều Chúa Trời cho phép được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

(1) Trả lời cho sự phân cách (rơi khỏi thiện cảm);

(2) Những biến chuyển thiên hà, mỗi lần diễn ra sau khoảng 108 triệu năm trong Hệ mặt trời này;

(3) Thẳng hàng tiến động của trục Trái đất, mỗi lần diễn ra sau khoảng 25 920 năm;

(4) Bánh xe tái sinh;

(5) Đường xoắn ốc nâng cấp;

(6) Nâng cấp đại chúng;

(7) Sự can thiệp từ các Đấng Cứu Trợ của Chúa Trời vào những nền văn minh cốt yếu và những chu kỳ vũ trụ;

(8) Sự xuất hiện những đứa trẻ hồi tỉnh (các sinh thể thuộc mật độ cao hơn hiện thân trong dạng người).

 


Ý kiến của bạn


Massage & Spa therapy - Thiên đường Massage, Spa cho sức khỏe người Việt located at Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam . Reviewed by 2304 User rated: 9 / 10